Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej przysługują:

Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej

ul. Wojska Polskiego 7

85-171 Bydgoszcz


Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Wszelkie prawa zastrzeżone. Linkowanie dozwolone. Kopiowanie, powielanie, przeklejanie tekstu, grafiki, zdjęć i multimediów na inne strony internetowe zabronione. Chcesz coś wykorzystać, przedrukować, zamówić tekst - skontaktuj się przedszkole@jadwiga-przedszkole.pl Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy jest niedozwolone. Materiały dostępne w niniejszym serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela.

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej [www.jadwiga-przedszkole.pl] wraz ze wszystkimi stronami i podstronami, które stanowią integralną część całego serwisu. Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.

Pomimo naszych starań informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być niewyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne. Biorąc to pod uwagę Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na niniejszej stronie. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.

Otrzymując dostęp do serwisu internetowego www.jadwiga-przedszkole.pl i stron z nim zalinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej [www.jadwiga-przedszkole.pl] są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i opartego na niej przekonania, że zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, że Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej dokonało oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości. Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej zastrzega, że w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej.


Wszelkie nazwy zastrzeżone firm, pojawiających się na stronach i w wiadomościach Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji i usług udostępnianych na stronach www.jadwiga-przedszkole.pl oraz za komentarze Użytkowników na forum (Strefa Rodzica zwana dalej SR).

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej w rozumieniu przepisów prawa. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego ("Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994r. (teks jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2006r.nr 90, poz.631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz:

Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej

Logo jest znakiem towarowym wykorzystywanym za zgodą Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

Uwagi

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o kontakt z Katolickim Niepublicznym Przedszkolem św. Jadwigi Królowej. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez dane kontaktowe.


Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account