Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Zajęcia dydaktyczne

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem.”

Konfucjusz 

 

 

W codziennej pracy wychowawczo - dydaktycznej realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz "Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały, wyd. PWNJest to program oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, promujących określone, pożądane i cenione społecznie wartości, respektujących prawidłowości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym, w odniesieniu do jego grupy rówieśniczej i społeczeństwa, w którym wzrasta. Ten program ma służyć ukierunkowanemu wspomaganiu rozwoju dzieci, od adaptacji przedszkolnej do zbudowania ich gotowości szkolnej. Zakłada on, że rozwój dziecka jest wspólnym przedsięwzięciem dziecka i nauczyciela. Codzienne kontakty obu stron to współpraca i dialog, wymiana wiedzy i doświadczeń, wzajemne korzystanie ze swych kompetencji i uczenie się od siebie.

Zajęcia organizowane przez nauczyciela skoncentrowane są wokół różnych aktywności:

 • społecznej;
 • językowej;
 • matematycznej;
 • przyrodniczej;
 • artystycznej (muzycznej, plastyczno-technicznej, teatralnej, filmowej);
 • ruchowo-zdrowotnej.

 

Przyjęty podział nie oznacza, że w zajęciach występuje tylko i wyłącznie dany rodzaj aktywności dziecka. Chociaż jest ona dominująca z uwagi na zaplanowane cele edukacyjne, które chcemy osiągnąć na tym zajęciu. Każde zajęcie jest jednak tak zorganizowane by uczenie się dziecka było oparte na działaniu, przeżywaniu, samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań i przyswajaniu określonej wiedzy w sposób wielozmysłowy.

Podczas zajęć, zgodnie z katolickim charakterem naszej placówki, przekazujemy dzieciom wartości chrześcijańskie. Pomagamy im dostrzec obecność Pana Boga, Jego miłość i dobroć w tym wszystkim, co nas otacza, co przeżywamy.

 

Zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez oferowanie zajęć z wykorzystaniem elementów wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazaniu zalet i walorów każdego dziecka. Metody te są sukcesywnie wprowadzane przez nauczycieli, którzy uczestnicząc w różnego typu szkoleniach, kursach, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczno – wychowawcze; a są to m. in.:

 • Pedagogika Zabawy;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Gimnastyka twórcza wg R. Labana;
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss;
 • Program autorski E. Gruszczyk - Kolczyńskiej - "Dziecięca matematyka" (rozwijanie myślenia matematycznego drogą zabaw, doświadczeń, gier);
 • Metoda czytania globalnego wg J. Domana;
 • Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak;
 • Origamii jako metoda wspierająca rozwój zdolności matematyczno – twórczych;
 • Bajkoterapia;
 • Arteterapia;
 • ,,Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej;
 • Metoda zajęć umuzykalniających według teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona.

W swojej pracy przywiązujemy wagę do wzbogacania życia kulturalnego dzieci. Zapraszamy artystów z różnymi przedstawieniami teatralnymi i muzycznymi. Dzieci chodzą do filharmonii na audycje muzyczne oraz co miesiąc przenoszą się do świata bajek, baśni, podczas przedstawień z cyklu „Teatrzyk w koszyczku, teatrzyk na stoliczku”*. Staramy się zapoznać dzieci z różnymi miejscami, które są ważne w życiu człowieka i wprowadzają dziecko w świat dorosłego społeczeństwa (sklepy, poczta, policja, straż pożarna, zakłady usługowe, kościół).

 

(*)

Teatrzyk stolikowy „Teatrzyk w koszyczku, teatrzyk na stoliczku”
„Teatrzyk w koszyczku, teatrzyk na stoliczku”, to propozycja ciekawej formy teatralnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mały spektakl przygotowuje, mama jednej z naszych podopiecznych, pani Katarzyna Torzewska. W niecodziennej formie prezentuje bajki i baśnie tematycznie powiązane z aktualną porą roku i obchodzonymi świętami. W scenografii wykorzystywane są naturalne materiały – dary natury, ręcznie robione lalki i dekoracje, a także jedwabne i tiulowe chusty, koronki. Prostota formy pobudza wyobraźnię dzieci, a przekazywane treści odnoszą się do świata wartości. Przedstawienia odbywają się w kameralnym gronie, w atmosferze skupienia. Pobudzają wyobraźnię dzieci, jak i dorosłych. Każda baśń jest przeplatana krótkimi piosenkami, do których śpiewania szybko dołączają przedszkolaki.
Poprzez teatrzyk dziecko zapoznaje się z pięknem języka utworu zarówno współczesnego jak i klasyki, baśni, bajek, wierszy i opowiadań. Uczy się odróżniać dobro od zła. Organizowanie teatrzyku pomaga w wychowaniu przyszłego odbiorcy sztuki teatralnej, przyszłego widza teatru.

  

mgr Wioletta Rachuba

 

Załączniki:

 1. Program Nowa Era - pobierz
 2. Opinia o programie 2019 Nowa Era - pobierz
 3. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - pobierz
 4. Spis podręczników - pobierz

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account