Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Język angielski

Kładziemy nacisk na uwrażliwienie dzieci na język i budowanie pozytywnego stosunku do jego nauki. Skupiamy się głównie na rozwoju rozumienia mowy, znajomości słownictwa i podstawowych umiejętnościach komunikacyjnych. W trakcie zajęć dzieci kształtują też umiejętności społeczne, budują własną tożsamość, a poznając kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych uświadamiają sobie swoją przynależność narodową i kulturową.

W naszej pracy korzystamy z kilku metod nauczania:

1/ Metoda naturalna (The Natural Approach)

Zakłada, że sukces w nauce języka zależy od wyeliminowania stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Nauczyciel nie skupia się więc na poprawianiu błędów, ale rozwija i pogłębia w dziecku chęć mówienia. Towarzyszy temu szeroko rozumiana aktywność twórcza: ruchowa, muzyczna, plastyczna. Nauka języka nie odbywa się w jakimś ściśle wyznaczonym porządku, ale poprzez udział w przeróżnych sytuacjach komunikacyjnych. Ma ona przypominać naturalny proces akwizycji języka ojczystego oparty najpierw na słuchaniu i obserwacji rodziców. Podobnie jak matka nie zmusza niemowlęcia do mówienia, nauczyciel również daje czas uczniom na dojrzewanie do produkcji języka.

2/ Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response)

Dzieci reagują na polecenia w języku obcym demonstrowane przez nauczyciela po to, aby wszystko odbywało się bez zbędnych słów i tłumaczeń. Uczący kojarzą słowo, polecenie z ruchem lub gestem, reagując całym ciałem. Taki sposób nauczania pozwala na aktywizację obu półkuli mózgowych, z których prawa odpowiada za ruch fizyczny, a lewa za język.

3/ Metoda bezpośrednia (Direct Method)

Podkreśla używanie języka obcego na lekcji kosztem zredukowania języka ojczystego. Dzięki temu dzieci są nie tylko "otoczone" językiem, ale też mogą nauczyć się w nim postrzegać i poznawać świat. Celem tej metody jest nauczenie uczniów posługiwania się językiem obcym w sposób spontaniczny poprzez zastosowanie realiów, gestykulacji lub pantomimy w celu wytworzenia związku pomiędzy ideami i koncepcjami, a stosowanym językiem.

mgr Katarzyna BurczykDon't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account