Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Umuzykalnienie

 

PLAN ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH NA ROK PRZEDSZKOLNY 2016/2017

Cele ogólne:
1. Zapoznanie ze specyfiką zajęć umuzykalniających, tj. z przebiegiem zajęć, ze swobodą interpretacji muzyki ciałem, z możliwością przeżywania zajęć na swój indywidualny sposób.
2. Poprowadzenie dzieci przez kolejne stadia audiacji wstępnej:

  • Akulturacja: dziecko słucha, gromadzi słownictwo muzyczne, reaguje ruchem i głosem na muzykę na swój sposób, nie zwracając uwagi na innych.
  • Imitacja: naśladuje motywy tonalne i rytmiczne, zauważa różnice między zachowaniem swoim a rówieśników i nauczyciela, stara się naśladować ich.
  • Asymilacja: koordynuje śpiewanie i śpiewne recytowanie z oddechem i ruchem.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
1. Poznaje różne tonalności i metra; zauważa różnice między nimi.
2. Reaguje ruchem i głosem na słyszaną muzykę (również improwizuje).
3. Powtarza motywy rytmiczne na sylabie neutralnej, a później „du dej, du da di”; motywy tonalne na sylabie neutralnej, a później solmizacją.
4. Zaznacza dominantę i tonikę.
5. Śpiewa znane piosenki.


3-latki:
1. Wprowadzenie Rozpoczynajki, Pożegnajki, witania się po imieniu (z zaznaczaniem dominanty i toniki).
2. Przyzwyczajenie dzieci do reagowania ciałem na muzykę w różnorodny sposób (bez konieczności powtarzania tego, co robi nauczyciel), w zależności od tonalności, tempa,
metrum (ważne, aby dzieci poruszały się swobodnie, nie bały się improwizacji).
3. Zapoznanie z najważniejszymi bohaterami Muzycznego Królestwa: Królowa Melodyka, Król Rytmos, Duranka, Molanka.
4. Dobieranie repertuaru (piosenki, rytmiczanki) zgodnie z porą roku, pogodą, świętami okolicznościowymi, ew. tematyką innych zajęć w przedszkolu.
5. Dostosowanie zabaw ruchowych rozwijających różne umiejętności, w tym: koordynację ruchową, koordynację oddechowo-ruchową, orientację w przestrzeni, poznanie swojego ciała, reagowanie na różne sygnały (w tym na ciszę w muzyce), refleks.


4 i 5-latki:
1. Przypomnienie specyfiki zajęć, ich przebiegu.
2. Przypomnienie bohaterów Muzycznego Królestwa: Królowa Melodyka, Król Rytmos, Duranka, Molanka, Babcia Klawiatura (+poznanie myszy, tj. dźwięków na klawiaturze), Nutki.
3. Przypomnienie informacji o budowie pięciolinii (nuty, klucz wiolinowy);
4. Ćwiczenia w rozpoznawaniu tonalności, poznanie nowych, niestandardowych (lidyjska, eolska, lokrycka, miksolidyjska, jońska, dorycka, frygijska).
5. Wdrażanie do powtarzania motywów (4 latki na sylabie neutralnej, 5 latki solmizacyjnie i na sylabach „du dej, du da di”).
6. Śpiewanie piosenek o literkach – aktywności związane z kształtem litery.
7. Dobieranie repertuaru (piosenki, rytmiczanki) zgodnie z porą roku, pogodą, świętami okolicznościowymi, ew. tematyką innych zajęć w przedszkolu.
8. Dostosowanie zabaw ruchowych rozwijających różne umiejętności, w tym: koordynację ruchową, koordynację oddechowo-ruchową, orientację w przestrzeni, poznanie swojego ciała, reagowanie na różne sygnały (w tym na ciszę w muzyce), refleks.


6-latki:
1. Wykorzystywanie w praktyce umiejętności nabytych w poprzednich latach:
- nauka piosenek śpiewanych na co dzień w przedszkolu,
- przygotowywanie śpiewów na Msze święte i nabożeństwa przedszkolne.
2. Emisja głosu: ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.
 

Opracowała: Paulina Kryś

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account