Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Kalendarium

18 II 1374  Prawdopodobna data urodzin Jadwigi, z ojca – Ludwika Andegaweńskiego, króla Węgier i Polski oraz matki – Elżbiety Bośniaczki

1378-1379  Pobyt Jadwigi na dworze wiedeńskim 

16 X 1384  Koronacja Jadwigi w katedrze wawelskiej (czwarta w dziejach Polski i pierwsza w katedrze wawelskiej; wcześniejsze odbywały się w Gnieźnie)

18 I 1385  Do Krakowa przybywa poselstwo Jagiełły z prośbą o rękę Jadwigi

14 VII 1385  Akt krewski. Jagiełło deklaruje, że w przypadku dojścia do skutku jego małżeństwa z Jadwigą Wielkie Księstwo Litewskie zostanie włączone do Korony, Litwa przyjmie chrzest i da wolność jeńcom polskim

12 II 1386  Jagiełło przybywa do Krakowa

15 II 1386  Chrzest Jagiełły w katedrze wawelskiej. Chrztu udziela biskup Bodzanta. Jagiełło otrzymuje imię Władysława

18 II 1386  Ślub Jagiełły i Jadwigi. Biskupowi Bodzancie asystują: biskup poznański – Dobrogost oraz biskup krakowski – JanRadlica

04 III 1386  Koronacja Jagiełły na króla w katedrze wawelskiej. Przed koronacją Jagiełło ogłasza dokument koronacyjny (przywilej krakowski) stwierdzający warunki, za cenę których osiągnął on koronę polską

29 VII 1386 Jagiełło potwierdza w Korczynie przywilej krakowski

1390  Jadwiga podejmuje korespondencję z Krzyżakami, poruszając w niej ważne kwestie polityczne, wykazując przy tym dojrzałość, takt dyplomatyczny oraz nieustępliwość wobec ich żądań

1392  Jadwiga odgrywa doniosłą rolę w doprowadzeniu do zgody między Jagiełłą i Witoldem

1397  Królowa Jadwiga zakłada kolegium litewskie przy uniwersytecie praskim

17 VII 1399  Na zamku krakowskim umiera królowa Jadwiga. Ostatnią swą wolą przekazuje większą część swego majątku na wskrzeszenie uniwersytetu krakowskiego, uzyskawszy przed śmiercią zgodę papieża na utworzenie wydziału teologicznego

01 VI 1434  W Gródku (Jagiellońskim) pod Lwowem umiera król Władysław Jagiełło

 

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account