Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Bibliografia część 2

Halecki O.: Jadwiga of Anjou and the rise of East Central Europe, Columbia University Press, 1991.

Halecki O.: Jadwiga Andegaweńska, Kraków 1998.

Halecki O.: Jadwiga Andegaweńska i kształtowanie się Europy Środkowowschodniej, Kraków 2000.

Halecki O.: Jadwiga i Jagiełło, [w:] Polska, jej dzieje i kultura, t. I, Warszawa (1928-1931).

Halecki O.: Un appel d’Hedvige d’Anjou à la reine des cieux, „Antemurale”, t. 15, 1971.

Halecki O.: Małżeństwo królowej Jadwigi w świetle historii, Toruń 1938.

Halecki O.: Spór o świętość królowej Jadwigi, „POS Biuletyn Informacyjny”, nr 11-12, 1974.

Halecki O.: Spuścizna dziejowa królowej Jadwigi, [w:]Królowa Jadwiga, Zbiór przemówień wypowiedzianych na akademii ku czci królowej Jadwigi w Krakowie w dniu 9 stycznia 1933 roku, Kraków 1933.

Hartleb K.: „Dla pomnożenia chwały Bożej”. Jagiełłowe i Jadwigi fundacje i darowizny na rzecz Kościoła w Koronie i Litwie, „Nasza Przeszłość”, 1946, t. 1.

Jagosz M.: Beatyfikacja i kanonizacja świętej Jadwigi królowej, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 2003.

Jagosz M.: Z dziejów procesu kanonizacyjnego świętej Jadwigi królowej, „Analecta Cracoviensia”, t. 29, 1997.

Janicki J.: Królowa Jadwiga w filatelistyce, „Analecta Cracoviensia”, t. 29, 1997.

Jasienica P.: Sarkofag królowej, „Tygodnik Powszechny”, 1949, nr 30.

Kamiński L.: Królowa Jadwiga w drodze na ołtarze, „Martyria”, nr 1, 1997.

Kellog Ch.: Jadwiga Poland’s Great Queen, New York 1931.

Kellog Ch.: Jadwiga, Kraków 1933.

Klubówna A.: Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, Warszawa 1971.

Klubówna A.: Królowa Jadwiga. Opowieść o czasach i ludziach, wyd. II, Warszawa 1973.

Klubówna A.: Królowa Jadwiga: opowieść o czasach i ludziach, wyd. III, LSW, 1986.

Kluz W.: Jadwiga królowa Polski, ATK, 1987.

Koneczny F.: Jagiełło i Witold, Kraków 1893.

Kręt H.: Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły, Kraków 1987.

Kręt H.: Życie codzienne Jadwigi i Jagiełły, Wyd. „WAM”, Kraków 2005.

Kręt H.: Śladami świętej Jadwigi, Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie, Wyd. WAM, 2008.

Królowa Jadwiga, „Głosy Katolickie”, Rocznik XXXIV, Nr 400, Wyd. Księży Jezuitów, Kraków 1934.

Królowa Jadwiga. Zbiór przemówień wypowiedzianych na Akademii ku czci Królowej Jadwigi w Krakowie w dniu 9 stycznia 1933 roku, Kraków 1933.

Kruszyński T.: Racjonał z daru królowej Jadwigi w skarbcu katedry wawelskiej, Kraków 1927.

Ku czci świętej Jadwigi Królowej; Modlitwy, wiersze, ikonografia, Wyd. św. Stanisława BM, Kraków 1999.

Kuczyński S.M.: Litwin i Andegawenka, Wyd. Śląsk, Katowice 1974.

Ledóchowska U.: O kanonizację królowej Jadwigi, Rzym 1938, (Pniewy 1938).

Lichończak-Nurek G.: Pierwsze kroki ku kanonizacji, „Universitas”, 1997, nr 17.

Ładziński: Jadwiga wielka królowa Polski, Paryż 1950. 

Łoś J.: Biblioteka polska królowej Jadwigi, „Przewodnik Bibliograficzny”, 1926, nr 6, seria II, t. 7.

 

Bibliografia część 1 - kliknij tutaj

Bibliografia część 3 - kliknij tutaj

Bibliografia część 4 - kliknij tutaj

Bibliografia część 5 - kliknij tutaj

Bibliografia część 6 - kliknij tutaj

Bibliografia część 7 - kliknij tutaj

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account