Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Bibliografia część 3

Machejek T.M.: Święta Jadwiga Królowa Polski, Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1997.

Maciejewska W.: Jadwiga królowa polska. Monografia historyczna, Kraków 1934.

Malinowski M.: Kollegium dla Litwinów w Pradze. Zakład królowej Jadwigi, [w:] Dzieje dobroczynności krajowej i zagranicznej, t. I., Wilno 1923.

Maurer R.: Proces królowej Jadwigi, Przewodnik Nauk Lit., Lwów 1875.

Mazur Z.: Henryk z Brzegu, List dedykacyjny do królowej bł. Jadwigi, [w:]  Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską. Antologia historyczno-literacka, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, 1989.

Miodoński A.J.: Uzdrowienie za sprawą błogosławionej Jadwigi, „Universitas”, 1997, nr 17.

Misiąg-Bocheńska A.: Dwie daty z życia królowej Jadwigi, „Polonia Sacra”, 1949, R. 2. z. 3.

Nabywaniec S.: Patronka kościoła uniwersyteckiego. ?

Nimano S.: Słowiańskie imię królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia”, t. 19, 1987.

Nikodem J.: Jadwiga, król Polski, Ossolineum, Wrocław 2009.

Olbrycht J., Kusiak M.: Protokół badania zwłok królowej Jadwigi, [w:] „Polonia Sacra”, 1949, z. 3.

Jagosz M.: O Świętej Jadwidze Królowej mówią .... , (zebr. i oprac.) ks. Michał Jagosz, Wyd. „Czuwajmy”, Rzym-Kraków 1997.

Ożóg K.: Pobożność w środowisku krakowskim w końcu XIV i na początku XV wieku. ?

Ożóg K.: Święta Jadwiga wobec problemów chrystianizacyjnych w Europie u schyłku XIV wieku, „Universitas”, 1998, nr 23.

Perzanowski Z.: Kanonik krakowski ks. Jan Długosz o królowej Jadwidze, „Analecta Cracoviensia”, t. 12, 1980.

Protokół z otwarcia grobu królowej Jadwigi w 1887 r., „Polonia Sacra”, 1949, R. 2, z. 3.

Pruszyński J.: Suknia królowej Jadwigi. ?

Przeździecki A.: Życie domowe Jadwigi i Jagiełły. Z regestrów skarbowych z lat 1388-1417, „Biblioteka Warszawska”, 1854, R. 14, t. 2.

Przybyszewski B.: Błogosławiona Jadwiga Królowa, [w:] Polscy święci, (red.) Joachim Roman Bar, ATK, Warszawa 1987.

Przybyszewski B.: Jadwiga i Wilhelm, „Analecta Cracoviensia”, 1975, t. 7, cz. 1.

Przybyszewski B.: Święta Jadwiga Królowa (1374-1399), Wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 1996.

Przybyszewski B.: Święta Jadwiga królowa zdobna w cnoty, wyd. III, Wyd. Św. Stanisława BM, Kraków 1997.

Quillus H.: Königin Hedvig von Polen, Leipzig 1938.

Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388-1420, wyd. F.Piekosiński i J.Szujski,  Kraków 1896.

Radlica J.: Królowa Jadwiga, [w:] „Sacrum Poloniae Millennium II”, 1957, 4.

Rolewski M.: Świątobliwa królowa Polski Jadwiga, Drukiem OO Franciszkanów w Panewniku, 1934.

Rosik S.: Jadwiga i jej czasy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003.

Rozynowski W.: Kult świętej Jadwigi w parafii nieszawskiej. ?

Rozynkowski W., Sowa W.: Parafia św. Jadwigi w Nieszawie: z dziejów kultu św. Jadwigi Królowej, Scriptor M&A, 1998.

Rożek M.: Artystyczne fundacje błogosławionej królowej Jadwigi, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 1988, nr 6, t. 41.

 

Bibliografia część 1 - kliknij tutaj

Bibliografia część 2 - kliknij tutaj

Bibliografia część 4 - kliknij tutaj

Bibliografia część 5 - kliknij tutaj

Bibliografia część 6 - kliknij tutaj

Bibliografia część 7 - kliknij tutaj

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account