Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Bibliografia część 4

Rutkowska G.: Itinerarium królowej Jadwigi 1384-1399, [w:]  Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską. Antologia historyczno-literacka, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, 1989.

Rutkowska G.: Niezachowane dokumenty królowej Jadwigi, „Roczniki Historyczne”, 1992, t. 58.

Rutkowska G.: Urzędnicy królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Spis, [w:] Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, Poznań 2000.

Rutkowska G.: Związki królowej Jadwigi z Wielkopolską, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 1987, t. 16, z. 2.

Rydel L.: Czy nie święta?, „Przegląd Powszechny”, 1905, zesz. 11, t. LXXXVIII.

Rydel L.: Królowa Jadwiga, Poznań 1910.

Rydel L.: Królowa Jadwiga, Petersburg 1916.

Rydel L.: Królowa Jadwiga, Instytut Wydawniczy „Pax”, 1984.

Rydel L.: Królowa Jadwiga, posłowie Józef Szczypka, wyd. II, IW „Pax”, Warszawa 1997.

Ryłko T.: Nowenna do świętej Jadwigi królowej. ?

Sachetnik A. [Skowron Cz.]: Ołtarz z krucyfiksem królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej, „Analecta Cracoviensia”, 1988, t. 20.

Sachetnik A. [Skowron Cz.]: Prośba świętej Jadwigi królowej o pierwszy odpust jubileuszowy w Polsce, [w:]  Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską. Antologia historyczno-literacka, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, 1989.

Sapieha A.S.: W 550 rocznicę zgonu królowej Jadwigi. List pasterski, „Polonia Sacra”, 1949, t. II, z. 3.

Sielepin A.: Nowenna do św. Jadwigi Królowej, Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2004.

Sinka T.: Nowenna do św. Jadwigi Królowej, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2006.

Slawce N.: Słowiańskie imię królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia”, t. 19, 1987.

Smolka S.: Rok 1386. W pięciowiekową rocznicę, Kraków 1886.

Sokołowski M.: Nieznany dar Jadwigi dla katedry wawelskiej.

Sroka S.A.: Genealogia Andegawenów węgierskich, Kraków 1999. 

Sroka S.A.: Królowa Jadwiga, Wyd. „WAM”, Kraków 2002.

Sroka S.A.: Królowa Jadwiga, Wyd. „WAM”, Kraków 2004.

Stabińska J.: Błogosławiona Jadwiga Królowa, Wyd. Archidiecezjalne, Kraków 1987.

Stabińska J.: Królowa Jadwiga, wyd. I, „Znak”, Kraków 1969.

Stabińska J.: Królowa Jadwiga, wyd. II, „Znak”, Kraków 1975.

Stabińska J.: Królowa Jadwiga, wyd. 3, Wyd. „Znak”, Kraków, 1997.

Stabińska J.: Legendy o królowej Jadwidze, Wyd. „WAM”, Kraków 2000.

Staich W.: Budzenie świętej, Dzieje kultu królowej Jadwigi, Kraków 1933.

Stanek E.: Skarby świętej królowej Jadwigi. ?

 

Bibliografia część 1 - kliknij tutaj

Bibliografia część 2 - kliknij tutaj

Bibliografia część 3 - kliknij tutaj

Bibliografia część 5 - kliknij tutaj

Bibliografia część 6 - kliknij tutaj

Bibliografia część 7 - kliknij tutaj

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account