Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Bibliografia część 6

Ślawska G.: Modlitwy do świętej Jadwigi królowej. ?

Ślawska G.: Związki z Bieczem św. Jadwigi królowej, Tow. Kulturalne Biecza i Regionu im. Bp. M. Kromera, Biecz 2002.

Śnieżyńska-Stolot E.: Krucyfiks królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1966, t. 28.

Śnieżyńska-Stolot E.: Tajemnice dekoracji Psałterza Floriańskiego. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum, Warszawa 1992.

Świerzawski W.: Aktualność błogosławionej królowej Jadwigi, Wyd. Diecezjalne, Sandomierz 1997.

Świerzawski W.: Święta Jadwiga królowa. ?

Świerzawski W.: Papieska Akademia Teologiczna - trwały ślad na szlaku św. Jadwigi Królowej, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2004.

Święch Z.: Budzenie wawelskiej pani królowej Jadwigi, Wyd. „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 1989.

Święch Z.: Budzenie wawelskiej pani królowej Jadwigi, wyd. 2 poszerzone, Wyd. im. Warneńczyka, Kraków 2002.

Święch Z.: Budzenie wawelskiej pani królowej Jadwigi, Wyd. im. Warneńczyka, Kraków 2008.

Święta Jadwiga królowa: abyśmy byli godni tego dziedzictwa, (red.) Helena Byrska, Antoni Bednarz, Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, 2006.

Święta Jadwiga królowa, [w:] Węgry – Polska, 1000 lat chrześcijaństwa, Sandomierz 2003.

Święta Jadwiga królowa w perspektywie III tysiąclecia, (red.) Hanna Kowalska, Helena Byrska, Antoni Bednarz, Katolickie Centrum Kultury, 2002.

Tarczyc J.: Świętobliwa Jadwiga królowa polska, [Wydanie przeznaczone dla szerokich kół z powodu zamierzonej kanonizacji], Nakładem „Przeglądu Katolickiego, Warszawa 1912. 

Tobiasz M.: Świętość królowej Jadwigi w świetle historii, „Polonia Sacra”, 1949, t. II, z. 3.

Tobiasz M.: Otwarcie grobu królowej Jadwigi w dniach 12-14 lipca 1949 roku, „Polonia Sacra”, 1949, t. II, z. 3.

Tobiasz M.: Otwarcie grobu królowej Jadwigi w roku 1887, „Tygodnik Powszechny”,nr 30, 1949.

Uchacz S.: Błogosławiona Jadwiga Królowa, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1995.

Urban J.: Grób-relikwiarz świętej królowej Jadwigi. ?

Węcowski P.: Nad spisem urzędników królowej Jadwigi, „Roczniki Historyczne”, t. 66, 2000.

Wielgus K.: Związki św. Jadwigi Królowej Polski z Jasną Górą, „Niedziela”, 04.07.1997.

Wojtkowiak Z.: Małżeństwo królowej Jadwigi w świetle historii, Toruń 1938.

Wolny J.: Królowa Jadwiga w oczach współczesnych, „Tygodnik Powszechny”, 1969, nr 30.

Wolny J.: Zagadnienie formacji duchowej królowej Jadwigi, [w:] Być człowiekiem i chrześcijaninem, (red.) Bohdan Bejze, „W nurcie zagadnień posoborowych”, t. 12, Warszawa 1980.

Woroniecki J.: Teologowie polscy w hołdzie królowej Jadwidze, Lwów 1938.

Wolny J., Zawadzki R.M.: Królowa Jadwiga w tradycji kaznodziejskiej XV wieku, „Analecta Cracoviensia”, t. 7, 1975.

 

Bibliografia część 1 - kliknij tutaj

Bibliografia część 2 - kliknij tutaj

Bibliografia część 3 - kliknij tutaj

Bibliografia część 4 - kliknij tutaj

Bibliografia część 5 - kliknij tutaj

Bibliografia część 7 - kliknij tutaj 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account