Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Bibliografia część 7

Wyrobisz A.: Królowa Jadwiga, [w:] Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1984.

Wyrobisz A.: Królowa Jadwiga, [w:] Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1993.

Wyrozumska B.: Analiza źródłoznawcza zapisek w krakowskiej Liber proscripcionum dotyczących królowej Jadwigi, [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, (red.) M. Rokosz, Kraków 1995.

Wyrozumski J.: Królowa Jadwiga, Między epoką piastowską i jagiellońską, Kraków 1997.

Wyrozumski J.: Królowa Jadwiga, Między epoką piastowską i jagiellońską, Wyd. Universitas, Kraków 2006.

Zając R.: Święta Jadwiga, Wyd. „WAM”. ?

Załuski W.: Żywot świątobliwej Jadwigi królowej.

Zawadzki R.M.: Fundacje i darowizny kościelne królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia”, t. 27, 1995.

Zawadzki R.M.: Wartość i kształt. U źródeł przemian i wzrostu świętości królowej Jadwigi, „Analecta Cracoviensia”, 1987, t. 19.

Zawodzińska C.: Kolegium królowej Jadwigi przy Uniwersytecie Karola w Pradze i jego pierwszy statut, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 56, Prace Historyczne, z. 9, 1962.

 

Bibliografia część 1 - kliknij tutaj

Bibliografia część 2 - kliknij tutaj

Bibliografia część 3 - kliknij tutaj

Bibliografia część 4 - kliknij tutaj

Bibliografia część 5 - kliknij tutaj

Bibliografia część 6 - kliknij tutaj

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account