O nas

Z odczytania charyzmatu św. Jadwigi Królowej, Patronki naszej Parafii, przy Bożym błogosławieństwie, wstawiennictwie Matki Najświętszej i naszej Świętej Patronki oraz wielkiej życzliwości wspaniałych ludzi dobrej woli zrodziło się nowe dzieło w służbie rodzinie, rodzicom, dzieciom, Kościołowi i Ojczyźnie – PRZEDSZKOLE.

Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy istnieje od 1 września 2010 roku. Przedszkole to w swojej misji ma przedłużać życzliwą troskę Kościoła o Rodzinę – najbardziej wrażliwą i potrzebującą wspólnotę, która we współczesnym świecie przeżywa tyle zagrożeń. Dzięki stworzeniu Wspólnoty nauczycieli, opiekunów, rodziców i dzieci Przedszkole chce stać na straży wszechstronnego rozwoju dziecka oraz umacniania więzi rodzinnych i kościelnych. Przedszkole otwiera swoje bezpieczne podwoje dla dzieci, których rodzicom zależy na przedłużaniu domu rodzinnego w kształtowaniu dziecka od najmłodszych lat w jego wymiarze duchowym – katolickim, intelektualnym, psychicznym, fizycznym i kulturalnym w oparciu o Prawdę głoszoną przez największego i jedynego Nauczyciela Jezusa Chrystusa. Starannie dobrana kadra zapewniać będzie odpowiednie oraz bezpieczne warunki wzrostu i pierwsze odkrycia twórczych talentów otrzymanych od Pana Boga na płaszczyźnie humanistycznej, językowej, plastycznej, ruchowej i innych, zgodnie z poszczególnymi etapami rozwojowymi dziecka.