Teresa Różak

Nasza kochana córeczka Tereska urodziła się 23.08.2009

W godzinę po urodzeniu trafiła na intensywną terapię. Stwierdzono u niej wrodzone zapalenie płuc z niewydolnością oddechową i krwawienie śródczaszkowe I stopnia do komór mózgowia. 11 dni walczyła o życie i głęboko wierzymy, że wygrała tę walkę dzięki wstawiennictwu Najświętszej Marii Panny, do której się gorąco modlimy. Od 2. roku życia zaczęły się stopniowo pojawiać coraz bardziej niepokojące zachowania: wymachiwanie rączkami, kręcenie się w kółko i powolne izolowanie się od otoczenia. Neurolog wstępnie zdiagnozował autyzm dziecięcy, co również potwierdzili kolejni specjaliści. Od tego czasu rozpoczęliśmy walkę z autyzmem, a nasza córeczka uczy nas, czym jest prawdziwa miłość.