Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Boże Narodzenie 2013


Wierzę w Syna Bożego!

 

Doświadczając po raz kolejny Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa

chcemy na nowo uwierzyć w Jego Bóstwo i Człowieczeństwo

oraz zawierzyć Zbawicielowi całe nasze życie, teraźniejszość i przyszłość każdego z nas, naszych rodzin,

Przedszkola, Ojczyzny i świata, a zwłaszcza wszystko to, co dotyczy DZIECI,

do których się upodobnił Syn Boży stawszy się Człowiekiem.

 

Z tej okazji życzymy Rodzinom wszystkich Dzieci naszego Przedszkola,

jak również naszym Absolwentom i ich Najbliższym,

Pracownikom, Przyjaciołom i Dobrodziejom naszej Wspólnoty

nowego, duchowego narodzenia w Jezusie Chrystusie

oraz wzajemnej miłości na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu,

w której Pan Jezus zawsze był, jest i będzie najważniejszy,

bo przecież On jest MIŁOŚCIĄ!!!

 

Niech Chrystus i Jego Miłość przemieniają nas i nasze rodziny,

a nasza wiara niech przemienia ten świat!

 

Ks. Kanonik Tomasz Cyl

Cecylia Talaczyńska

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account