33. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA DYREKTORA TOMASZA CYLA