Zapisy

Zapisy dzieci do wszystkich grup wiekowych naszego Przedszkola na rok bieżący oraz na lata następne przyjmowane są osobiście
i telefonicznie (52 552 44 77) w sekretariacie Przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dane potrzebne do zapisania dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania,
  • nazwa parafii, do której należy dziecko wraz z rodzicami,
  • numer telefonu domowego,
  • numer telefonu komórkowego

Bardzo prosimy pamiętać o uaktualnieniu numerów telefonu w przypadku każdorazowej zmiany!
O ostatecznym przyjęciu dziecka do Przedszkola zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą rodzice będą zapraszani telefonicznie oraz wpłata wpisowego.
Na tę rozmowę prosimy przynieść:

  • metrykę chrztu św. dziecka,
  • akt urodzenia dziecka (oryginał i kserokopię),
  • opinię Księdza Proboszcza o rodzinie dziecka

Wpisowe – jednorazową, bezzwrotną kwotę 200,- złotych wpłacamy na rozwój Przedszkola w ciągu 14 dni od rozmowy kwalifikacyjnej, co w łączności ze złożonymi dokumentami jest gwarancją miejsca w Przedszkolu. Czesne w przedszkolu wynosi 600 zł.

Dokumenty do pobrania