Zapisy

Zapisy dzieci do wszystkich grup wiekowych naszego Przedszkola na rok bieżący oraz na lata następne przyjmowane są osobiście
i telefonicznie (52 552 44 77) w sekretariacie Przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dane potrzebne do zapisania dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • imiona rodziców,
  • adres zamieszkania,
  • nazwa parafii, do której należy dziecko wraz z rodzicami,
  • numer telefonu domowego,
  • numer telefonu komórkowego

Dokumenty do pobrania