Strefa Rodzica

Wirtualny Spacer po Naszym Przedszkolu 

O Naszej Patronce

Zapisy

Zapisy dzieci do wszystkich grup wiekowych naszego Przedszkola na rok bieżący oraz na lata następne przyjmowane są osobiście i telefonicznie (52 552 44 77) w sekretariacie Przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dane potrzebne do zapisania dziecka:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- imiona rodziców,
- adres zamieszkania,
- nazwa parafii, do której należy dziecko wraz z rodzicami,
- numer telefonu domowego,
- numer telefonu komórkowego.

Bardzo prosimy pamiętać o uaktualnieniu numerów telefonu w przypadku każdorazowej zmiany!
O ostatecznym przyjęciu dziecka do Przedszkola zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna, na którą rodzice będą zapraszani telefonicznie oraz wpłata wpisowego. Na tę rozmowę prosimy przynieść:
- akt urodzenia dziecka (oryginał i kserokopię).

Wpisowe - jednorazową, bezzwrotną kwotę 200,- złotych wpłacamy na rozwój Przedszkola w ciągu 14 dni od rozmowy kwalifikacyjnej, co w łączności ze złożonymi dokumentami jest gwarancją miejsca w Przedszkolu.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account